Hutten Rally Team naar Dakar

Hutten Rally Team rijdt Dakar

Aan het eind van dit jaar wordt voor de 25ste keer de Dakar rally gereden. Vroeger bekend als Parijs-Dakar, is dit zonder twijfel het meest vermaarde en aansprekende autosportevenement ter wereld. Het is niet alleen de langste
maar ook verreweg de zwaarste rally, die alles vraagt van mens en machine.

De karavaan trekt door de meest onherbergzame gebieden van Afrika en wordt over de hele wereld gevolgd via de media. Dit jaar doet het Hutten Rally Team voor het eerst mee. Dat hier een zeer gondige voorbereiding aan vooraf gaat spreekt vanzelf. Het doel is dan ook niet zozeer meedoen, alswel: uitrijden!

Rond de jaarswisseling zijn alle ogen van de autosportliefhebbers gericht op de Dakar Rally. Deze meest aansprekende rally vier dit jaar zijn 25 jarige bestaan. In de afgelopen 25 jaar heeft deze rally zich een vooraanstaande plaats verworven onder de talloze andere wereld rally’

Herman Hutten zou Herman Hutten niet zijn als hij daar anders over zou denken en na de goede prestaties in de Tunesië Rally had hij voor zich zelf al snel de beslissing genomen om serieus te gaan onderzoeken of Dakar rijden mogelijk zou zijn. Met als doelstelling: DAKAR UITRIJDEN !

Het is niet alleen de langste rally van het jaar maar ook verreweg de zwaarste want de rally karavaan trekt door de meest onherbergzame gebieden van Afrika. Met recht een slijtage slag voor mens en machine. Mede hierdoor krijgt deze rally zeer veel publiciteit zowel in de dagbladen als ook op de televisie. Kortom de ultieme uitdaging voor iedereen die zich met de rallysport bezig houdt.

Eerst diende een beslissing genomen te worden met welke rally auto gaan we Dakar rijden. Er diende zich verschillende mogelijkheden aan maar uiteindelijk is gekozen voor de deelname met de bekende Mitsubishi Pajero 3500 V6 benzine die ook gebruikt is in de Dubai- en Tunesië Rally. Er werden contacten gelegd met Bob ten Harkel die een autobedrijf heeft dat gespecialiseerd is in 4 x 4’s en reeds vele malen met succes Dakar gereden heeft. Hier werd de Rally auto volledig gestript. De carrosserie werd van het chassis gehaald en vervolgens werden alle delen van het chassis verwijderd. Het chassis werd gestraald op de kritieke punten nog eens extra verstevigd. Ook bleek toen dat er toch enorme krachten op zo’n chassis komen gedurende de rally’s. Want tijdens de “landingen” in Dubai en Tunesië heeft het chassis veel te lijden gehad, zoals bij een nadere inspectie wel bleek. Lagers, stuur- stangen en kogels, ophangingen etc. etc. alles werd vernieuwd. Speciale aandacht kregen de schokbrekers en de vering. Besloten werd met dubbele Fox schokbrekers te gaan rijden en de vering iets te verzwaren. Zoals u merkt wordt er niets aan het toeval overgelaten. Eind juli moet de Mitsubishi gereed zijn en kunnen de testritten beginnen. Als voorbereiding staat in ieder geval de Baja Duitsland in Leipzig op het programma .

De personele bezetting van het team moest ook nog geregeld worden. Zou het succesvolle duo Hutten/Lucas ook in Dakar aan de start kunnen verschijnen ? Na diverse gesprekken met het thuisfront bleek dat het duo gelukkig in stand kon blijven. De opgedane ervaringen waren niet verloren. Hutten/Lucas vormen ook voor Dakar de pilot en copilot van de Hutten Mitsubishi. De regelneef en manus(je) van alles Chris Walraven wilde dit evenement natuurlijk ook van zeer nabij meemaken en werd weer aangesteld als team manager. Marco ten Berge die in Dubai en Tunesie nog deel uitmaakte van het begeleidingsteam kan door de start van zijn eigen keuken bedrijf (Palazzo Design !) helaas niet mee. Marco gewoon veel keukens gaan verkopen dan doe je binnnenkort gewoon met een eigen team mee !

Over de verdere invulling van het team wordt nog gesproken en wij houden u hiervan op de hoogte.

Het Hutten Rally team heeft de beschikking over een z.g. assistentie auto. Een Mitsubishi Pajero die technisch vrijwel identiek is aan de rally auto. Voor Dakar moet deze echter aangepast worden met b.v. een kooiconstructie een extra grote brandstoftank en nog andere bijzondere veiligheidsvoorzieningen. Dit omdat de route voor de volgauto’s ook gedeeltelijk over de wedstrijdroute loopt. Voor zo’n zware en lange rally zijn heel veel reserve onderdelen nodig. Denk alleen maar eens aan de banden. Zo veel onderdelen en daarbij ook nog eens de tenten en persoonlijke spullen van de deelnemers passen lang niet allemaal in deze assistentie Mitsubishi. Je moet hiervoor dus ruimte inhuren bij andere teams die de beschikking hebben over vrachtwagens. Maar of deze vrachtwagens ook daadwerkelijk in het bivak arriveren kan men je natuurlijk niet garanderen en je bent hiervoor dus afhankelijk van anderen. Afhankelijk van anderen is niet echt iets voor Herman Hutten en daarom zijn we op dit moment de mogelijkheden aan het onderzoeken om een eigen vrachtwagen in te zetten. Op deze manier zijn we niet afhankelijk van anderen en kunnen we mogelijk ruimte verhuren aan anderen of misschien kan de tweede Rally Mitsubishi zelfs nog ingezet worden ? Kortom er zijn nog ontwikkelingen genoeg. Hoe dit verder gaat hoort u begin augustus van ons.

Niet alleen de auto moet goed voorbereid worden maar de deelnemers ook. Niet alleen de rijders maar ook de begeleiders. Begin augustus wordt gestart met een zwaar trainingsprogramma onder deskundige begeleiding. Het complete team gaat drie maal per week op diverse onderdelen trainen om lichamelijk optimaal aan de start te kunnen verschijnen. Ook hier wordt weer niets aan het toeval overgelaten. Er zijn zelfs bindende afspraken gemaakt over de ideale gewichten die de diverse deelnemers eind december 2002 moeten hebben. Dat zal niet voor iedereen even gemakkelijk worden maar uitsluiting dreigt !

U hoort nog van ons reken daar maar op !

[